Rotuinfo

Tämä on sivuston laajin kokonaisuus ja hyvä paikka aloittaa siperialaiseen tutustuminen.

Perustiedon lisäksi tästä kokonaisuudesta löytyy laaja terveystietoa sisältävä sivu ja paljon vinkkejä pennun hankintaan liittyen. Löydät vastauksia kysymykseen sopiiko siperialainen kerrostaloon ja esittelen myös erilaisia harrastuslajeja vetoharrastuksen lisäksi.

              

Rodun esittelyPennun hankintaRotumääritelmäTerveysPennusta vanhuuteen

PerushoitoPentu tulee kotiinHarrastuksetSopiiko kerrostaloon?Jalostuslinjat

Terveys

DISCLAIMER: Huom! En ole terveysalan asiantuntija. Kun koirasi on sairas tai epäilet sen olevan sairas, ota heti yhteyttä eläinlääkäriin! Ainoastaan eläinlääkäri voi tehdä koirallesi diagnoosin ja kertoa kuinka sitä tulee hoitaa.

Kun kirjoitin vanhan version siperianhusky.nettiin n. 10 vuotta sitten, suurin ongelma rodussa tuntuivat olevan harmaakaihi ja epilepsia. Ainakaan parempaan suuntaan ei ole menty ja vakavia sairauksia esiintyy yhä enemmän suomalaisissakin koirissa. Se, että koiria on alettu tutkimaan enemmän voi hieman vaikuttaa asiaan ja useita sairauksia on alettu vasta nyt huomaamaan. Hyviäkin uutisia on, nimittäin joillekin sairauksille on nyt 10 vuotta myöhemmin selvitetty periytymistavat ja joillekin on jopa DNA-testejä.

Edelleen moni suomalainen kasvattaja vähättelee rodun terveysongelmia ja elää siinä luulossa, että rotu pysyy terveenä kun sitä käytetään rekikoirana. Moni sairaus ei tule esiin käytössä, osa oireilusta laitetaan luonteen ja käyttöominaisuuksien piikkiin.

Terveysasiaa lukiessa voi tuntua, että rotu on sairaampi kuin se todellisuudessa onkaan. Koska kasvattajat salailevat tietojaan, minullakaan ei ole näyttää tilastoja rodun terveydestä. Niitä ei ole rotujärjestölläkään ja sen jalostuksentavoiteohjelmasta (JTO) puuttuu kokonaan mainintoja vakavista perinnöllisistä ongelmista (2015). Yksittäisten yleisimpien sairauksien määrä koko kannassa on kuitenkin vain muutamia prosentteja. Siperianhusky on yhä yksi terveimmistä FCI-roduista. Nyt (2016) moni harrastaja on siirtänyt katseensa roturisteytysten puoleen, rekikoirina alaskanhuskyt ovat suosittuja ja aika näyttää mihin suuntaan suljetun geenipoolin sisällä pyörivä FCI:n alainen rotukoirajalostus kääntyy.

Vinkki! Voit etsiä tietyllä sanalla tai esim. oireita kuvailemalla käyttämällä selaimesi hakutoimintoa. Windows-käyttöjärjestelmässä näppäinkomento on Ctrl + F, OS X-käyttöjärjestelmissä Komento + F.

Pikalinkit ensin aakkosjärjestyksessä ja sitten kategorioittain.

Yleisempiä, mutta vaarattomia

 • Kivesvika lienee perinnöllisistä vioista ja sairauksista yleisin. Sitä esiintyy tietenkin vain uroksilla, eikä se ole koiran terveyden kannalta haitallinen. Usein urospennun kivekset ovat laskeutuneet jo luovutusikään mennessä, mutta hitaasti kehittyvillä siperianhuskyilla siinä voi mennä jopa puolesta vuodesta vuoteen. Kivesvikaista ei voi esittää näyttelyssä, eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä SKL:n normaalirekisteriin.

  Vikaa esiintyy eriasteisina. Anorchia tarkoittaa molempien kiveksien puuttumista, monorchiassa (yksikiveksisyys) vain toinen kives puuttuu. Kivesvikaa on myös se, että kivekset jäävät vatsaonteloon (yleensä ei normaalisti kehittyneitä), eivätkä koskaan laskeudu ja silloin kyseessä on cryptorchia. Cryptorchian oletetaan lisäävän riskiä sairastua kivessyöpään, paras ratkaisu onkin aina kastroida kivesvikainen uros. Kivesvikainen uros voi saada pentuja, se on steriili vain silloin kun molemmat kivekset puuttuvat kokonaan (anorchia).

  Perinnöllinen kivesvika periytyy polygeenisesti, eli moniperintäisesti. Polygeeniset viat periytyvät epäsäännöllisesti ja siksi kasvattajien on hyvin vaikea jalostuksella niitä estää. Myös nartut periyttävät kivesvikaa. Yhdistelmää, josta on syntynyt kivesvikaisia ja ei tulisi toistaa. Kivesvikaista koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen.

 • Napatyrä tarkoittaa sitä, että napanuoran tarvitsema aukko pennun vatsalihaksissa ei ole umpeutunut ja siitä pääsee työntymään ulos kudosta tai suolen osia. Kuulostaa hurjemmalta kuin onkaan. Pennun navan kohdalla näkyy pehmeä "patti" ja sen tilaa on seurattava. Jos tyrä on pieni siitä työntyy ulos usein vain rasvakudosta, suuresta voi työntyä ulos suolta. Napatyrä huomataan jo kasvattajan luona ja jos leikkausta tarvitaan, kasvattaja kustantaa leikkauksen. Leikkaus ei vaikuta koiran elämään myöhemmin.

  Napatyrä on perinnöllinen vika ja sekin periytyy polygeenisesti. Napatyrän takia leikattua koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

 • Hammaspuutokset ja purentavirheet aiheuttavat siperianhuskylle harvemmin suurempaa haittaa. Yleisimpiä hammaspuutoksia ovat välihampaiden puutokset, myös poskihampaita voi puuttua. Koiranomistajan on hyvä aina tarkistaa, että koiralla on kaikki hampaat ja ilmoittaa mahd. puutoksista kasvattajalle. Hampaita irtoaa myös tapaturmaisesti, mikä voidaan todistaa röntgenkuvista.

  Siperianhuskylla kuuluu olla leikkaava, eli saksipurenta. Yleisimpiä purentavirheitä ovat ala- ja yläpurenta. Selkeässä alapurennassa alahampaat työntyvät ylähampaiden edelle ja vastaavasti selkeässä yläpurennassa ylähampaat työntyvät alahampaiden edelle. Vaikeat purentavirheet vaikuttavat jonkin verran koiran ulkonäköön, eikä koira pärjää näyttelyissä. Toimenpiteet eivät kuitenkaan ole tarpeen kosmeettisista syistä vaan purentaa korjataan vain, jos se aiheuttaa koiralle kipua tai selkeää haittaa.

  Selkeästi purentavirheistä siperianhuskya ei pitäisi käyttää jalostukseen. Jos koiralta puuttuu useita hampaita, tai siltä ja jopa sen pentuesisaruksilta puuttuu hampaita, sitä ei pidä käyttää jalostukseen. Siperianhusky on alkukantainen koira, pidetään se sellaisena.

  Perinnölliset silmäsairaudet

  Silmäsairaudet ovat siperianhuskylla yleisimpiä perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. Siksi jokaisen pentueen vanhempien tulee olla silmätarkastettuja. Osa näistä sairauksista puhkeaa vasta vanhempana, joten on tärkeää, että silmätarkastettu (laaja silmänpohjan tutkimus) koira on vähintään 2,5 vuoden ikäinen. Silmätarkastus saisi olla voimassa vain vuoden alle 5-vuotiailla koirilla ja sitä vanhemmilla 2-3 vuotta vanha. Koska siperianhuskylla esiintyy myös glaukoomaa, on tärkeää, että pennun vanhemmille on tehty myös gonioskopiatutkimus. Tutkimus kertoo koiran taipumuksesta sairastua glaukoomaan. Silmien värillä ei tiettävästi ole vaikutusta silmäsairauksiin.

 • HC, eli harmaakaihi lienee yleisin siperianhuskyn silmäsairauksista ja Suomessa (SHS 1990-2010) sitä esiintyy n. 4,2 % koko kannasta (tilastoon ei ole ilmoitettu kaikkia sairaita). Amerikkalaisen kyselyn (American College of Veterinary Ophthalmologist) mukaan sairauden esiintyvyys on 8 %. Harmaakaihi muodostuu linssissä suhteellisen nuorilla koirilla ja usein kehittyy hitaasti. Se voi muodostua toiseen silmään ennen toista, mutta lopulta muutokset tapahtuvat molemmissa silmissä. Joissain tapauksissa linssit samentuvat täysin ja koira voi menettää näkökykynsä kokonaan. Toisaalta joskus nuorena todettu kaihi voi kadota vanhetessa kokonaan. Siperianhuskylla esiintyykin usein sairauden juveniili muoto. Tarvittaessa kaihia voidaan hoitaa leikkauksella.

  Kaihin periytyvyysmekanismia ei tiedetä, mutta on hyvä olettaa molempien vanhempien olevan kantajia. Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen ja sisarusten käytölle on oltava hyvät perusteet. Siperianhusky on mukana Hannes Lohen geenitutkimusprojektissa, jonka avulla on mahdollista saada siperianhuskylle HC:n geenitesti. Tällä testillä pystyttäisiin luotettavasti tunnistamaan paitsi sairaat koirat myös sairauden kantajat.

 • CCD tarkoittaa kiteistä sarveiskalvon surkastumaa (crystalline corneal dystrophy, sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio). Se vioittaa sarveiskalvoa levittäen sen päälle ovaalin muotoista samentumaa. Se ei yleensä ilmene ennen kuin koira on yli 7- vuotias. Joskus sairaus etenee hyvin hitaasti, eikä vaikuta koiran näkökykyyn lainkaan. Joskus se kuitenkin etenee nopeasti samentaen koko silmän ja selkeästi haitaten näkökykyä. CCD:lle ei ole parannuskeinoa. Tätä sairautta ei pidä kuitenkaan sekoittaa samantyyppiseen, mutta ei-perinnölliseen tilaan (lipidoosi ja kolesteroosi), jolla on ruokavaliollinen perusta.

  CCD periytyy resessiivisesti, eli molemmat vanhemmat ovat kantajia. Koska CCD kuitenkin vaikuttaa koiran näkökykyyn, sitä on jalostuksella välteltävä. Sairaiden koirien käyttö on hyvin harkittua, eikä yhdistelmässä molemmilla vanhemmilla saa olla CCD:tä (SPY). CCD leviää kantaan nopeasti, joten sitä on erityisesti tarkkailtava. Siperianhuskyn CCD on koirilla tutkituin sarveiskalvon dystrofia ja sitä arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti 3-14 % siperianhuskyista (lähde: NC State College of Veterinary Medicine & Veterinary Hospital, 2014). USA:ssa on meneillään (2014) tutkimus, jonka avulla on mahdollista saada geenitesti, joka paljastaa CCD:n kantajat. USA:ssa CERF:n tilastojen mukaan vuosina 1991-2007 CCD on todettu n. 3 % siperianhuskyista.

 • PPG, PLA tai PLD (predisposition to primary glaucoma, pectinate ligament abnormality tai pectinate ligament dysplasia) ei ole sairaus, vaan alttius perinnölliseen glaukoomaan. Kaventuneet silmän virtauskulmat ja/tai pektinaattiligamenttidysplasia vaikuttavat alttiuteen sairastua glaukoomaan. Nämä muutokset voivat estää silmän nesteiden vapaata kulkua ja aiheuttaa koiran sairastumisen glaukoomaan. Koira, jolla näitä löydöksiä on voi kuitenkin olla täysin terve koko elämänsä ajan. Toisaalta sillä on myös kohonnut riski sairastua glaukoomaan.

  Gonioskopia on silmän kammiokulman tähystys. Siinä tutkitaan silmän virtauskulmaa ja pektinaattiligamentteja. Pektinaattiligamentit ovat kammiokulmassa sijaitsevia sidekudossäikeitä. Pektinaattiligamenttidysplasia on kehityshäiriö, jolloin ligamentit muodostavat yhtenäistä kudoslevyä ja estävät silmän normaalin nestekierron. Silloin riskinä on silmänpaineen nousu ja koiran sairastuminen glaukoomaan.

  Fibrae latae tarkoittaa, että pektinaattiligamentit ovat epänormaalin lyhyitä ja levenneitä. Laminae tarkoittaa, että lyhyet ligamentit muodostavat levymäistä kudosta. Occlusiossa levyä on niin paljon, että neste pääsee kiertämään vain siinä olevien aukkojen läpi. Virtauskulma voi olla hyvin kapea tai kokonaan sulkeutunut ja kammiokulma voi olla romahtanut. ECVO:n tarkastuskaavakkeessa alle 25 % muutokset merkitään terveenä. 25-50 % tulos on avoin ja merkitään vakavuuden mukaan fimbrae latae, laminae tai occlusio. Laminae ja occlusio ovat aina vähintään kohtalaisia. Jos muutoksia on yli 50 % tulos on sairas, vaikka koira ei oireilisi tai koskaan sairastuisi. Koiraa, jolla muutoksia on yli 50 % ei suositella jalostukseen. Yhdistelmässä muutoksia saisi olla vain toisella vanhemmalla (SPY). Siperianhusky kuuluu PLD:n osalta (Lohen) koirien geenitutkimukseen.

 • Glaukooma on vakavin siperianhuskylla esiintyvä silmäsairaus. Kyseessä on silmänpainetauti, joka on koiralle erittäin kivulias ja voi aiheuttaa koiran täydellisen sokeutumisen. Silmänpaine nousee yleensä äkillisesti ja kivulias tila vaatii välitöntä eläinlääkärin hoitoa. Lievissä tapauksissa glaukoomaa voidaan hoitaa silmätipoilla. Ainoa pysyvä hoito on silmän poistaminen. Toisen silmän poistaminen ei juurikaan vaikuta koiran elämään ja se pystyy toimimaan rekikoirana. Varsinkin jos molemmat silmät joudutaan poistamaan, glaukooma voi johtaa eutanasiaan. On myös koiria, jotka elävät hyvää elämää sokeinakin. Glaukoomaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Molempien vanhempien tulee olla gonioskopiatutkittuja, yksi tutkimuskerta riittää. Siperianhusky kuuluu glaukooman osalta (Lohen) koirien geenitutkimukseen.

 • XL-PRA, (progressive retinal antropy, X-linked) eli verkkokalvon etenevä surkastuminen johtaa lopulta sokeutumiseen. Silmän valoa aistivat solut alkavat rappeutua ja lopulta niiden uusiutuminen lakkaa kokonaan. Siperianhuskyilla rappeutuminen voi alkaa jo 5 kk ikäisillä pennuilla, mutta muutokset usein huomataan vasta 3-5-vuotiaana. Tyypillinen oire on erityisesti heijastavat silmät. Siperianhuskyilla PRA on kytkeytynyt X-kromosomiin ja urokset sairastuvat useammin. Terveet, sairaat ja kantajat voidaan todeta DNA-testillä, Optigen tarjoaa XL-PRA-testin siperianhuskyille ja samojedinkoirille, Suomessa voidaan tutkia esim. MyDogDNA-palvelussa.

 • PPM (presistent pupillary menmbranes) ei yleensä ole haitallinen, mutta voi vaikuttaa näkökykyyn. Kyseessä on synnynnäisten sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä värikalvossa. Sen epäillään olevan perinnöllinen myös siperianhuskylla, periytymistapaa ei tunneta. Vaikea-asteisena ei suositella jalostukseen.

 • PHPV/PHTVL, (persistoiva hyperplastinen primaari vitreus/persistoiva hyperplastinen tunika vaskulosa lentis) tarkoittaa sikiöaikaisen, liikakasvuisen verisuonijärjestelmän jäänteitä. Ne aiheuttavat eriasteisia (1-6) samentumia, joista vakava-asteisimmat voivat johtaa kaihimuutoksiin ja sokeutumiseen (aste 6). Lievät muutokset eivät etene, eivätkä haittaa koiran elämää. Rodussamme harvinainen, SHS:n arvion mukaan n. 1 % kannasta (esim. dobermanneilla 20 %). Periytymistavasta ei ole varmuutta, jalostukseen ei suositella asteita 2-6 sairastavaa.

 • Entropion ja ektropion ovat luomen kiertymiä. Entropion/trichiasis (trikiaasi) tarkoittaa luomen sisäänkiertymää tai karvojen aiheuttamaa silmän sarveiskalvon ja sidekalvon ärsytystilaa. Voi heikentää näkökykyä ja vaatia useita leikkaushoitoja. Ektropion (ektropia) on luomen uloskiertymä tai liian suuri luomirako, voi vaatia leikkaushoitoa. Oireina silmän ärtyminen, kirvely ja lisääntynyt kyynelvuoto. Periytymismekanismia ei tunneta.

 • Distichiasis (distikiaasi, myös ektooppinen cilia) tarkoittaa ylimääräisiä silmäripsiä. Niitä voi kasvaa sekä ylä- että alaluomessa, eivätkä ne aina aiheuta oireita. Varsinkin jos ylimääräisiä ripsiä on paljon ja/tai jos ne kasvavat epänormaalisti ne voivat hiertää sarveiskalvoa ja aiheuttaa koiralle silmän ärtymistä, kirvelyä ja lisääntynyttä kyynelvuotoa. Voidaan poistaa paikallispuudutuksessa nyppimällä (kasvaa takaisin) tai muilla hoidoilla kuten kirurgisesti tai jäädytyshoidolla. Perinnöllinen, mutta periytymistapaa ei tunneta.

  Molemmat sekä luomen kiertymät että ylimääräiset silmäripset voivat aiheuttaa koiralle suurta epämukavuutta ja vaikeissa tapauksissa jopa kipua. Ajattele miten pahalta itsestäsi tuntuu jo kun silmässä on hetkellisesti pienikin vierasesine tai tulehdus, näitä vikoja ei pidä vähätellä ja ne pitäisi aina ottaa vakavasti kaikkien rotujen kohdalla. Jalostuskäytön on oltava hyvin harkittua, sillä nämä viat ovat perinnöllisiä.

 • RD (retinal dyslpasia) eli verkkokalvon kehityshäiriö on hyvin harvinainen ja sitä on SKL:n tutkimuksissa Suomessa todettu neljällä siperianhuskylla (Jalostustietojärjestelmä, tammikuu 2015). Se on synnynnäinen ja se voidaan todeta jo nuorilla pennuilla. Vika ei ole etenevä ja sitä on kolme eri muotoa. Multifokaalissa (MRD) verkkokalvolla havaitaan yksittäisiä poimuja, ei vaikuta näkökykyyn. Geograafisessa (GRD) verkkokalvo on väärin kehittynyt laajemmalla alueella ja voi vaikuttaa näkökykyyn. Totaalisessa (TRD) verkkokalvo on kokonaan irronnut, mikä johtaa silmän täydelliseen sokeuteen. Periytynee resessiivisesti eli väistyvästi. Vakavasti sairastunutta ei tule käyttää jalostukseen.

 • Linssiluksaatio on myös hyvin harvinainen siperianhuskylla ja sen perinnöllisyydestä on epäilyjä (resessiivinen). Linssi siirtyy pois paikaltaan aiheuttaen voimakasta kipua, tulehdusta ja usein myös silmänpaineen nousua (glaukooma). Vaatii leikkaushoitoa. SKL:n tuloksissa siperianhuskylla todettu yksittäinen tapaus.

 • Pannus (Uberreiter’s disease, krooninen pinnallinen sarveiskalvon tulehdus) on sairaus, jossa sarveiskalvon päälle muodostuu sidekudosta. Sairaus esiintyy molemmissa silmissä. Jos vikaa on vain toisessa silmässä voidaan epäillä vierasesinettä tai traumaa. Siperianhuskylla on perinnöllinen alttius, mutta periytymistapaa ei tunneta (autoimmuuniperäinen). Sairaus on parantumaton ja voi johtaa sokeutumiseen. Voidaan kuitenkin hoitaa ja pitää kurissa lääkkeillä. Esiintyy myös alaskanhuskyilla, joissa voi olla monia riskirotuja.

 • Puutteellinen kyynelkanavan aukko todettu SKL:n tuloksissa neljällä siperianhuskylla (Jalostustietojärjestelmä, tammikuu 2015). Kehityshäiriö kyynelkanavan aukossa, voi aiheuttaa lisääntynyttä kyynelvuotoa.

  Perinnölliset tuki- ja liikuntaelinten viat ja sairaudet

  Siperianhusky on kestävä käyttökoira, jonka tuki- ja liikuntaelinten on kestettävä kovaakin rasitusta. Alkukantainen siperianhusky kuuluu myös niihin koiriin, jotka eivät näkyvästi oireile kivuliaitakaan sairauksia ja ontumiset ja muutokset liikkeissä sekä vetohalussa on aina otettava vakavasti. Vasta viime aikoina siperianhuskyjen luustoa on alettu laajemmin tutkimaan ja lyhyessä ajassa on todettu useita vikoja ja sairauksia suomalaisissa koirissa. Siperianhusky ei kuulu PEVISAan eli jalostus on täysin kasvattajan vastuulla ja moni käyttää tätä vapautta väärin käyttämällä sairaita koiria jalostukseen. Ainoastaan arvosteluasteikon huonoimman tuloksen saaneen koiran jälkeläiset jätetään SKL:ssa rekisteröimättä (kiellon voi kiertää kun koirat tutkitaan käyttämättä SKL:n kaavaketta ja ilmoittamatta tulosta SKL:lle).

  Kasvattajien olisi suositeltavaa luustotutkia jalostuskoiransa. Tosin uusien kasvattajien joukossa on tyypillistä keskittyä vain puhtaisiin luustotuloksiin ja valita jalostuskoirat lähinnä sen perusteella kenellä on A/A-lonkat, jotkut unohtavat jopa B-lonkkaiset pois jalostusvaihtoehdoista. Tämänkin suhteen hyvä ohje on, että jalostukseen käytetään aina vain kliinisesti terveitä koiria. Jonkin verran tilastoja voi vääristää se, että usein vain oireilevat koirat tutkitaan.

 • Lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD, hip dysplasia), jota kansanomaisesti sanotaan lonkkaviaksi esiintyy jonkin verran siperianhuskyilla. Sairaus diagnosoitiin rodussa ensimmäisen kerran 1950-luvun lopulla ja rodun kotimaassa jalostuskoirat on lonkkakuvattava. Suomessa 1988-2015 syntyneistä siperianhuskyista vain 2 % on lonkkakuvattu. Viimeisten kymmenen vuoden aikana syntyneistä lonkkakuvattu on 3 % sairaita on ollut 10 % tutkituista. Tilastoa voi vääristää se, jos tutkitaan vain oireilevia koiria tai koiria joiden lähisuvussa tiedetään olevan lonkkavikaa. Lonkkanivelen kasvuhäiriötä arvioidaan asteikolla A-E, vain kliinisesti terveitä tulisi käyttää jalostukseen ja sairaiden käyttö on hyvin harkittua. SKL ei rekisteröi E-lonkkaisten jälkeläisiä missään rodussa.

  Kyseessä on yleisin koirilla esiintyvä tuki- ja liikuntaelimistön kasvuhäiriö. Sairaus ei ole synnynnäinen, eikä vastasyntyneistä voi nähdä kenelle lonkkavika mahdollisesti kehittyy. Kasvaessa, lonkkanivelen perinnöllisestä löysyydestä johtuen, lonkkamalja ei kehity normaalisti ja johtaa usein nivelrikkoon. Aikaisintaan oireita yleensä havaitaan 3 kk iässä ja nuorilla koirilla oireina voi olla takajalkojen ontuminen, vaikeudet nousta ylös levon jälkeen ja liikkumishaluttomuus. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja sitten vähentyä tai loppua kokonaan. Vanhemmilla koirilla syy oireiluun on usein nivelrikko.

  Sairaus on selkeästi perinnöllinen ja periytyy polygeenisesti. Ympäristöllä on vaikutusta ja ylipaino nopeuttaa sekä pahentaa sitä. Lonkat tutkitaan röntgenkuvauksella ja arvioidaan asteikolla A-E. Terveitä ovat A-B, ei muutoksia ja lähes normaali tai rajatapaus. Sairaita ovat C-E, lievä, kohtalainen ja vaikea. Yli 6-vuotiaiden koirien tuloksissa on huomioitava koiran ikä ja mahdollinen sekundääri nivelrikko. Mitä vanhempana koira tutkitaan sitä varmemmin se voidaan todeta terveeksi ja jalostukseen sopivaksi.

 • Eturistisidevamma, eli etummaisen ristisiteen repeämä on yleisimpiä takajalan ontumisen aiheuttajia koirilla. Syyt ovat rakenteesta johtuvia ja perinnöllisiä, vain harvoissa tapauksissa vakavan akuutin trauman aiheuttamia. Ristisidevammassa takajalan polvinivelessä sijaitseva eturistiside surkastuu, löystyy ja repeää tai saattaa katketa kokonaan. Repeämä voi tapahtua itsestään tai koiran normaaliliikunnassa. Ontuminen on tyypillinen oire, muita oireita ovat kipu polvea ojentaessa ja koukistaessa, sekä polven turvotus. Siperianhuskyn kokoisilla koirilla hoito on kirurginen ja leikkauksen onnistumisprosentti on hyvä. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia mm. kasvattaa lihasmassaa, lieventää ontumista ja parantaa leikatun jalan liikejaaluuksia.

  Eturistisidevammoja esiintyy suomalaisilla siperianhuskyilla (kuolinsyytilastot, leikatut koriat), mutta monet vähättelevät niiden vakavuutta ja väittävät niiden johtuvan aina traumasta. Rekikoiran ristisiteen on kestettävä normaalia liikuntaa valjakossa usein liukkaillakin pinnoilla. Akuutin trauman voi aiheuttaa polven äkillinen kiertyminen esim. koiran jäädessä jalastaan kiinni ketjuun tai aitaan.

  Ristisidevammaiset koirat tulee jättää pois jalostuksesta, kun sairaus on selkeästi perinnöllinen. Eläinsuojelullisista syistä myöskään trauman takia leikattuja narttuja ei tule käyttää. Älä koskaan ota pentua ristisideleikatulta nartulta!

  Tiedän siperianhuskyissa tapauksen jossa sekä emällä, tyttärellä että sen puolisisaruksella on todettu eturistisidevamma. Tällaisissakin tapauksissa ihmiset voivat väittää, että kyseessä on trauma (melkoinen sattuma ja tieteellisen tiedon vähättelyä) ja tällaisia koiria halutaan käyttää jalostukseen ja todennäköisesti myös käytetään. On tärkeää olla tarkkana pentua ostaessa, ettei tue kliinisesti sairaiden koirien jalostuskäyttöä.

 • Patellaluksaatio tarkoittaa polvinivelen sijoiltaanmenoa. Sitä esiintyy jonkin verran suomalaisilla siperianhuskyilla, mutta ongelman laajuutta ei tiedetä. Vuosina 1988-2015 syntyneistä siperianhuskyista vain 1 % on SKL:n tiedoissa polvitutkittuja ja niistä terveitä on ollut 99 %. Kuolinsyytilastoon merkityistä n. 700 siperianhuskysta patellaluksaation takia eutanasia on tehty 4 koiralle (syntyneet 2005-2011). Lisäksi on useita patellaluksaation takia leikattuja koiria, läheskään kaikista tapauksista ei ilmoiteta.

  Patellaluksaatio on takajalan rakenteeseen liittyvä ja usein perinnöllinen sairaus, eikä se usein aiheuta oireita ennen aikuisikää (vaikea-asteiset todetaan yleensä n. 6-24 kk ikäisillä). Oireena on takajalan äkillinen ontuminen, usein esim. liukastumisen tai hyppäämisen yhteydessä, jolloin vikaa virheellisesti pidetään trauman aiheuttamana. Lieväasteiset luksaatiot eivät välttämättä juurikaan oireile.

  Rakenteellisesti altistavia tekijöitä ovat puutteellisesti kulmautunut, suora polvi tai takaa katsottuna kaareutunut tai kiertynyt takajalka. Patellaluksaatio voidaan todeta helposti polvitutkimuksessa jo nuorilla koirilla, toimenpide ei vaadi rauhoitusta tai röntgenkuvausta. Luksaatio luokitellaan sen vakavuuden mukaan asteikolla 0-4, jolloin 0 on terve ja 4 vaatii leikkaushoitoa. Koska SKL ei rekisteröi sellaisen koiran pentuja, joilla on asteikon huonoin tulos, pentuja ei voi teettää koiralla, joka on leikattu patellaluksaation takia.

 • Spondyloosilla tarkoitetaan etenevää selkäsairautta, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä, -siltoja tai molempia. Spondyloosi todetaan nuorilla koirilla ja suositeltava kuvausikä on 2 vuotta, jolloin perinnölliset muutokset ovat ehtineet muodostua, mutta ikääntymisen myötä tulleita normaaleja muutoksia ei vielä näy. Koska muutokset ovat vanhoille koirille normaaleja niille sallitaan myös lausunnoissa enemmän muutoksia kuin nuorille koirille. Myös vanhojen koirien tutkiminen on tärkeää, koska kyseessä on etenevä sairaus ja puhdas selkä tai vain lievät muutokset vanhoilla koirilla ovat jalostuksellisesti erittäin merkittäviä tietoja (Lappalainen). Joidenkin tutkijoiden mukaan selkämuutoksia eli spondyloosia on jokaisella koiralla, joka elää tarpeeksi vanhaksi. Tässä puhutaan nimenomaan perinnöllisestä selän rappeumasairaudesta, ei täysin normaaleista iän tuomista muutoksista.

  Spondyloosin oireet vaihtelevat lievästä jäykkyydestä ontumiseen, selkäkipuihin ja hyppäämishaluttomuuten. Siperianhuskyilla käytöksen piikkiin menneen vetohaluttomuuden takana onkin voinut olla jokin luustosairaus kuten spondyloosi. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä hermostollisia oireita aina halvaukseen asti.

  Läheskään aina sairautta ei todeta ilman selän röntgenkuvausta, vetohaluttomuutena oireilleita koiria on voitu poistaa käytöstä ilman sairauden diagnosointia. Kun 2010-luvulla asiaan kiinnitettiin huomiota alkoi sairaiden koirien diagnooseja ilmaantua suhteellisen paljon. Siperianhuskyja ei juurikaan selkäkuvata, varsinkaan niin, että tulokset julkaistaan. SKL antaa lausunnot SP0-SP4, puhdas, lievä, selkeä, keskivaikea ja vaikea.

  Kliinisesti sairaiden koirien jalostuskäyttöä ei suositella, tuloksina SP3 ja SP4 aiheuttavat usein jo näkyviä oireita (ei aina). SKL:n ohjeen mukaan lievästi sairaalle koiralle voidaan käyttää tervettä (tai lievästi sairasta, mutta siperianhuskyn kaltaisessa rodussa, jossa vika on kuitenkin harvinainen yhdistelmässä toisen on hyvä olla spondyloosivapaa) koiraa, mutta silloin sukua on tunnettava laajemminkin ja terveen koiran olisi hyvä olla ulkosiitos kantaan, jossa vikaa ei ole todettu.

 • Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV, lumbosacral transitional vertebra) on huomattu usein lonkkakuvauksen yhteydessä kun kuvassa näkyy osa koiran selkää. LTV:ssä on piirteitä sekä lanne- että ristinikamasta ja rappeutuminen voi aiheuttaa takaselän kipuja tai pahimmillaan takajalkojen halvauksen. Siperianhuskylla kirjallisuuslähteissä tutkittujen yksilöiden määrästä riippuen sairaiden määrä on ollut n. 1-4 % (kaikissa ko. tutkimuksissa koiria ollut vähintään 50). Suomessa SKL:n tuloksissa todettu muutamalla koiralla.

  Hoitona lepo, kipulääkitys tai leikkaushoito. Voi estää koiran harrastus-/työkäytön. LTV:sta voi saada SKL:n lausunnon asteikolla LTV0-LTV4, ei muutoksia (0), jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2) (1), symmetrinen (2), epäsymmetrinen (3) ja 6-8 lannenikamaa (4). Jalostukseen suositellaan vain kliinisesti terveitä koiria, oireeton 1-3 tuloksen saanut vain yhdistettynä terveeseen ja 4 lausunnon saanutta ei suositella jalostukseen (SKL). Muutokset aiheuttavat usein näkyviä, vakavia oireita jopa useeammin kuin spondyloosi: "Välimuotoiset nikamat erityisesti lannerangan lopun ja ristiselän välissä (L7–S) ovat melko yleisiä ja altistavat ristiselän kivuille tai toimintahäiriöille usein jopa enemmän kuin spondyloosi", ELT Anu Saikku-Bäckström.

 • Kyynärnivelen kasvuhäiriöt ovat siperianhuskylla harvinaisia. Suomalaisista vuosina 1988-2015 syntyneistä siperianhuskyista 1 % on virallisesti kyynärtutkittu ja vain kolmella on todettu lieviä nivelrikkomuutoksia. Kyynärvikaa esiintyy useimmin isoilla ja jättikokoisilla koirilla, sen on todettu olevan perinnöllinen, mutta periytymistapa on yhä epäselvä. Samoin kuin lonkkaviassa ympäristötekijöillä on vaikutusta ja esim. oikealla ruokinnalla voidaan vaikuttaa vian kehittymiseen yksilöillä, joilla siihen on taipumus. Oireet alkavat yleensä 4-5 kk iässä ontumisena rasituksen tai levon jälkeen. Vaikean kasvuhäiriön hoito on vaikeaa kirurgisestikin. Sanotaan, että koiran painosta 60 % on etuosan varassa. Näin kyynärät kohtaavat suuremman rasituksen kuin esim. lonkat. Kyynärviassa jo 1. asteen muutokset tarkoittavat kasvuhäiriötä. Arvostellaan asteikolla 0-4: terve, lievä, kohtalainen ja voimakas.

  Hengitystiesairaudet

  Hengitystiesairaudet ovat hyvin harvinaisia siperianhuskyilla, eikä niiden perinnöllisyydestä ole juurikaan tietoa. Jotkut viat tulevat esille vasta kovassa työkäytössä, joten on eroja millä koirilla niitä todetaan ja millä ei. Kun kyseessä on kylmässä ilmastossa toimiva käyttökoira on hengitystiesairauksiin kiinnitettävä erityisesti huomiota.

 • Astma (Allergic Bronchitis) on sairaus, jota kutsutaan koirilla nimellä allergic bronchitis ja sen oireita ovat vinkuva ja "lyhyt" hengitys, hengenahdistus- tai yskäkohtaukset ja hengästyminen/väsymys. Astmaa sairastava koira hengittää usein raskaasti käyttäen koko rinnan lihaksia, mikä näkyy selkeästi koko rintakehän alueen liikkuessa voimakkaasti hengityksen tahtiin. Oireena voi olla myös vaaleat tai jopa hieman sinertävät ikenet, kun hapensaanti on vaikeutunut. Yleensä syynä on allerginen reaktio johonkin koiran ympäristöstä hengittämään, mutta varsinaista syytä on vaikea löytää. Astma on keuhkoputkien limakalvojen krooninen tulehdus, jossa keuhkoputkiin muodostuu paksua, hengitystä vaikeuttavaa limaa. Astma voidaan todetaan röntgenkuvasta ja voidaan hoitaa lääkkeillä.

 • Eosinofiilinen keuhkotulehdus (EBP, Eosinophilic bronchopneumopathy, viitataan joskus myös PIE; pulmonary infiltrates with eosinophilia) on siperianhuskylla muita rotuja yleisempi. Sairaus on suhteellisen harvinainen, mutta alidiagnosoitu kroonisen yskän aiheuttaja. Eosinofiilinen valkosolu tarkoittaa granulosyytteja (valkosolujen luokka), jotka värjäytyvät eosiini-väriaineella. Ne erittävät entsyymeitä, jotka tappavat mikrobeja ja loisia ja niiden tarkoituksena on tuhota elimistöön päässeet loiset ja kehittyvät kasvainsolut. EBP:ssä koiran keuhkoihin kertyy puolustusreaktion seurauksena liian paljon näitä valkosoluja. Puolustusreaktio liittyy yleensä allergioihin, kroonisiin tulehduksiin, loisinfektioihin tai kasvainsairauksiin.

  Koska koirilla esiintyy erilaisia yskiä ja sairauksia samankaltaisilla oireilla, on sairauden diagnosointi hankalaa. EBP:n oireita on pitkään jatkuneen yskän lisäksi kakominen ja paksun liman oksentaminen, sierainvuoto ja rasituksensiedon aleneminen. Sairaus on vaikea diagnosoida ja siihen tarvitaan kliinisten oireiden kuvauksen lisäksi verikoe (tulehdusarvot), mahdollisen loistartunnan tutkiminen, röntgenkuvat ja jos mahdollista myös keuhkohuuhtelunäyte, josta voidaan todeta eosinofiilien määrän kasvu. Hoitona annetaan ensin loishäätö ja hoidetaan mikrobien aiheuttamat tulehdukset, jonka jälkeen voidaan aloittaa kortisonihoito. Hoitoa voidaan joutua jatkamaan pitkään ja lääkitystä on vähennettävä heti oireiden vähentyessä kortisonilääkityksen haittavaikutusten takia.

  Lähteenä: eläinlääkäriin.fi, sekä artikkeli Canine Eosinophilic Bronchopneumopathy

 • Kurkunpään halvaus (CLP, LP) todetaan siperianhuskylla joitakin muita rotuja useammin, mutta on silti hyvin harvinainen. Kurkunpään halvauksessa kurkunpään kannurusto ei siirry sivulle sisäänhengityksen aikana. Eläinlääkäriasemilla tutumpi on sairauden muoto, joka esiintyy vanhemmilla 9-11-vuotiailla koirilla, eikä vika aina ole perinnöllinen. CLP (congenital laryngeal paralysis) on vian synnynnäinen muoto, joka voidaan todeta jo vastasyntyneillä pennuilla tai muutaman ensimmäisen kuukauden aikana. Siperianhuskyilla syy on useimmiten hermovaurio. Oireena on muuttunut ääni, kakominen, yskiminen varsinkin juomisen ja syömisen yhteydessä, sekä alentunut rasituksensietokyky. Vaikeissa tapauksissa hoito on kirurginen.

  Vika on tunnettu pitkään alaskanhuskyilla ja CLP:tä sairastavia koiria onkin kutsuttu nimellä "wheezers" ("pihisijät" tai "vinkujat"). Joillakin koirilla CLP on niin lievä, että se tulee esiin vain kovassa rasituksessa kylmässä ilmastossa. Vika voi myös parantua koiran vanhetessa, eikä kirurgista hoitoa aina tarvita. Vikaa esiintyy siperianhuskyilla ja husky-risteytyksillä. Alaskanhuskyilla on tutkittu sinisten silmien ja valkoisen maskin liittyvän ko. vikaan, tutkimuksessa n. 92 %:lla sairaista oli nämä ominaisuudet. Sairasta koiraa ei suositella jalostukseen, epäillään periytyvän dominoivasti. Ei tietoa esiintyykö suomalaisilla siperianhuskyilla.

  Iho- ja autoimmuunisairaudet

  Nämä sairaudet ovat harvinaisia siperianhuskyilla, mutta niihin tulee aina suhtautua jalostuksenkin kannalta vakavasti. Yhteistä näille sairauksille on se, että niitä on vaikeaa diagnosoida ja erottaa toisistaan. Siksi onkin hyvä tietää rodussa esiintyvistä harvinaisemmista ihosairauksista, jolloin koira voi epävarman yliherkkyysdiagnoosin sijaan saada oikean diagnoosin, johon voi olla olemassa helpompi hoitokeino.

 • Allergiat esiintyy, mutta ei kuulu kohonneen riskin rotuihin. Allerginen koira reagoi allergeeneihin (reaktion aiheuttaja) elimistön ylimitoitetulla immuunivasteella. Koira voi oireilla aineisiin, joita se hengittää, syö tai joiden kanssa sen iho on ollut kosketuksissa. Koira voi olla allerginen lähes mille tahansa aineelle ja ongelman aiheuttajaa voi olla vaikea selvittää.

  Oireita voivat olla kutiseva, punoittava ja hilseilevä iho, sekä lisääntynyt raapiminen. Silmät voivat olla kutiavat ja vuotavat, samoin korvissa voi esiintyä kutinaa ja tulehduksia. Häntä voi olla kutiseva ja koira voi nuolla itseään tai pureskella tassujaan tai hieroa kuonoaan. Oireina voi olla myös oksentelu ja ripuli. Koira ei koskaan oireile ihmisten tavoin sierainvuodolla tai aivastellen kuten "heinänuhassa". Allergisilla koirilla esiintyy myös enemmän bakteeri- ja hiivatulehduksia. Vatsaongelmat ja esim. krooniset korvatulehdukset voivat viitata ruoka-aineallergioihin. Ihosairauksista atopia, eli perinnöllinen, kutiseva ja tulehduksellinen allerginen ihosairaus on yleisin. Atopian tyypillisiä aiheuttajia ovat pöly- ja varastopunkit, siitepölyt, homeet ja ihmisten sekä eläinten hilse. Ulkokoirilla on syytä kiinnittää huomiota kuivikkeisiin, jotka voivat sisältää suuret määrät kaikkia edellä mainittuja. Koirat voivat olla allergisia myös hyönteisten puremille tai niillä voi olla esim. muovin tai kankaiden aiheuttama kosketusihottuma. Koira voi sairastua missä iässä tahansa, mutta yleensä alle 1-vuotiaana.

  Diagnoosia varten suljetaan ensin pois muut vaihtoehdot kuten demodikoosi, loiset ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Iho- tai veritesti ei anna varmaa tulosta. Hoitona on allergeenien välttäminen. Ruoka-aineallergioiden kohdalla hoito aloitetaan eliminaatiodieetillä, jonka avulla pyritään löytämään allergian aiheuttaja. Proteiinit (soija, maito, liha; nauta, kana jne.) ovat yleisimpiä ruoka-aineallergian aiheuttajia. Lääkehoitona voidaan käyttää kortisonia ja antihistamiineja, mutta niiden pitkäaikaisella käytöllä on haittavaikutuksensa. Lisäravinteista on todettu olevan hyötyä allergian hoidossa. Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Allergiaa ja yliherkkyyksiä ei pidä sotkea toisiinsa, allergiassa on aina kyse immunologisesta reaktiosta. Arvellaan, että pentuiässä tapahtunut lievä altistus suojaa allergialta ja olisikin hyvä, ettei pentulaatikkoa/pentujen elinympäristöä pidetä "ylihygieenisenä". On myös arveltu, että pienten pentujen saama antibioottihoito voi samoista syistä altistaa allergioille (heikentää pennun oman immuunijärjestelmän kehitystä).

 • Sinkin imeytymishäiriö (ZRD, Zinc Responsive Dermatosis, zinc deficiency). Siperianhuskylla lienee perinnöllinen alttius sinkin imeytymishäiriöön. Sinkillä on monta eri tehtävää (vaikuttaa myös kehitykseen ja hedelmällisyyteen) ja se vaikuttaa mm. ihon ja haavojen paranemiseen sekä solujen kasvuun ja uusiutumiseen. Sinkki imeytyy pääosin ohutsuolessa, mutta pieniä määriä imeytyy myös mahassa. Arvellaan, että häiriöstä kärsivällä siperianhuskylla puuttuu entsyymeitä, jotta sinkki imeytyisi normaalisti.

  Tyypillisiä oireita on kutiseva iho, karvanlähtö ja ruven muodostuminen silmien ympärillä, kuonossa, korvissa ja huulissa. Näitä oireita voi olla myös raajoissa, rinnassa, vatsassa, kyynärpäissä, ulkoisissa sukupuolielimissä ja käpälissä. Haavaumat paranevat huonosti antibiootti-, steroidi, tai antihistamiinihoidoilla. Siperianhusky sairastuu yleensä 2-8-vuotiaana, mutta sairautta esiintyy myös alle 6 kk ikäisillä pennuilla ja vanhemmilla koirilla. On huomattu, että stressi usein laukaisee sairauden. Sairaus voidaan todeta biopsialla. Hoitona on lääkitys (sinkki) mahdollisesti loppuelämän ajan.

  Esimerkkikuvia sinkinpuutteesta kärsivistä huskyista voi etsiä Googlen kuvahaulla hakusanalla: "zinc deficiency husky". Myös ruokinta voi olla syynä sinkin imeytymishäiriöihin. Toisaalta kuivaruuissa voi olla puutteita ja taas toisaalta raakaruokintaa (vaikka liha on parhaita sinkin lähteitä) harrastavilla on ongelmia tarjota koiralle oikea määrä sinkkiä. Ei tiedetä miksi juuri arktiset rodut kuten siperianhusky ja alaskanmalamuutti usein kärsivät sinkin puutostiloista. Ne ovat alkukantaisia rotuja, jotka ovat kehittyneet elinympäristössä, jossa ravintona käytettiin paljon kalaa ja merinisäkkäitä, joista sinkki imeytyy helposti. Sinkin lisäämisestä ruokavalioon on aina keskusteltava eläinlääkärin kanssa, sinkkimyrkytys voi johtaa koiran kuolemaan.

 • Follikulaarinen dysplasia, FD (canine follicular dysplasia) on hyvin harvinainen, mutta sitä esiintyy tietyntyyppisenä siperianhuskyllakin. Kyseessä on karvatupen rakenteellisen vaajaakehityksen aiheuttama kaljuuntuminen tai vähäkarvaisuus. Siperianhuskylla esiintyvässä muodossa peitinkarvat (ei siis pohjavilla) katoavat rungon alueella ja pohjavilla voi muuttua punertavaksi. Karvattomuutta voi esiintyä myös laikuttain ja sairaus ilmenee siperianhuskylla 3-4 kk ikäisillä koirilla. Oireita ovat huonokuntoinen karva, värimuutokset, huonosti takaisin kasvava karva ja kaljuuntuminen. Siperianhuskylla nimenomaan peitinkarva katoaa ja jäljelle jäävä pohjavilla on huonokuntoisen villavaa ja kuivaa. Pennuilla pohjavilla ei vaihdu normaalisti. Niissä kohdin, joissa turkkiin kohdistuu painetta, kuten kaulapannan alla voi esiintyä kaljuuntumista. Koska sairautta esiintyy tietyissä roduissa, sen arvellaan olevan perinnöllinen. Sairaus diagnosoidaan koepalan avulla, eikä siihen ole parantavaa hoitokeinoa. Turkkia on hoidettava shampoolla ja hoitoaineilla, ettei sairaus aiheuta iho-ongelmia. Melatoniinilisä voi auttaa joillakin koirilla. Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

 • Demodikoosi eli sikari- tai karvatuppipunkkioireyhtymä (Canine Demodectic Mange, Canine Demodicosis). Sairauden aiheuttaa karvatupessa elävä loinen (sikaripunkki) kun koiran oma normaali immuniteetti ei pysty pitämään loisien kantaa pienenä. Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen, koska sairauden arvellaan olevan perinnöllinen. Muita altistavia tekijöitä ovat stressin ja puutteellisen ravitsemuksen lisäksi vastustuskykyä alentavat sairaudet. Oireena ovat karvattomat alueet, jotka eivät aluksi ole erityisen kutisevia. Yleistynyt demodikoosi voi johtaa laajoihin karvattomiin alueisiin ja vaikeisiin tulehduksiin. Diagnoosi tehdään ihosta otettavasta raapenäytteestä. Nuorilla koirilla esiintyvä juveniili muoto parantuu yleensä itsekseen koiran oman immuunivasteen korjatessa tilanteen. Hoitona käytetään loishäätöä, eli sikaripunkin tappavaa lääkitystä ja taustalla olevan syyn selvittämistä ja hoitoa. Yleistyneen demodikoosin hoito voi olla vaikeaa ja lääkityksen lisäksi koiran tulehduksia on hoidettava antibioottilääkityksellä ja ihoa on pestävä antibakteerisella shampoolla. Sikaripunkin aiheuttama demodikoosi ei tartu.

  Muita vakavia vikoja ja sairauksia

 • Epilepsia on yleisin koirilla esiintyvä neurologinen sairaus ja siperianhusky kuuluu kohonneen riskin rotuihin. Epilepsia ja kohtaukset eivät ole sama asia. Kohtaukset voivat olla jonkun muun sairauden oireita tai muu ongelma kuten aivokasvain, myrkytys (kasvit, eläimet, kemikaalit), vamma tai synnynnäinen vaurio (pitkälle jatkunut hapensaannin puute), vaikea loisongelma, alhainen verensokeri tai alhainen veren kalsiumpitoisuus. Jos mitään sairautta tai lääketieteellistä syytä ei löydy selittämään kohtauksia, täytyy olettaa, että eläin kärsii epilepsiasta tai oikeammin sanottuna idiopaattisista (ei tunnettua syytä) epileptisistä kohtauksista (IES idiopathic epileptic seizures).

  Kohtaus on seuraus epänormaaleista aivojen toiminnassa olevista sähköisistä häiriöistä. Kohtaukset voivat vaihdella suuresti tiheydeltään ja kestoltaan; ne voivat kestää muutamasta minuutista yli tuntiin. Ennen kohtausta koira voi esim. kävellä ympäriinsä, uikuttaa, yrittää saada huomiota tai piiloutua; tämä on niin kutsuttu auravaihe ja omistaja voi silloin ennakoida tulevaa kohtausta. Yleensä kun kohtaus tulee koira pyrkii omistajansa luo, se voi jäykistyä ja kaatua tajuttomana maahan, sen raajat voivat nykiä, suusta voi valua kuolaa ja se voi huutaa kovaan ääneen, usein koira tyhjentää rakkonsa ja suolensa. Kohtauksen aikana on tärkeää pitää huolta siitä, että koira ei pääse satuttamaan itseään. Jos kohtaus jatkuu yli muutaman minuutin koira tarvitsee välittömästi eläinlääkärin apua. Itse kohtauksen kulkuun ei voi vaikuttaa, mutta omistaja voi puhua koiralle rauhoittavasti ja on tärkeää seurata kohtauksen kulkua eläinlääkärin diagnoosia ja hoitosuunnitelmaa varten. Pahimmillaan pitkittynyt kohtaus voi johtaa kuolemaan Kohtauksesta toipunutta koiraa täytyy pitää silmällä, koska sillä voi olla asiti- ja tasapainohäiriöitä ja se voi olla sekaisin tuntematta omistajaansa.

  Sairaus puhkeaa yleensä 6 kk - 5 vuoden iässä. Epilepsiaa ei voida parantaa, mutta lääkityksen avulla monet koirat pystyvät elämään lähes normaalia koiranelämää, vaikka lääkityksen alussa koiralla esiintyy sivuoireita kuten väsymystä, lisääntynyttä syömistä, juomista ja virtsaamista. Epilepsiaa on vaikea todeta ja sen todellista syytä ei vieläkään useista tutkimuksista huolimatta tunneta. Koirilla on peritty kohtauskynnys ja madaltuneen kohtauskynnyksen omaavat koirat sairastuvat herkemmin epilepsiaan ja siksi olisikin tärkeää vältellä mahdollisten kohtausten aiheuttajia jos koiran suvussa tiedetään ongelmaa olevan. Perinnöllisyydellä voi olla siihen vaikutusta, sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen eikä yhdistelmää uusia.

  Idiopaattinen epilepsia diagnosoidaan esitietojen perusteella ja sulkemalla pois muut kohtauksia aiheuttavat vaihtoehdot. Hoitona käytetään lääkehoitoa, jota suositellaan kun koiralla on kohtauksia kahden kuukauden välein tai kohtaus on pitkittynyt. Usein päivittäinen ja koiran eliniän kestävä lääkitys on voimakas ja sen tarkoituksena on lieventää ja lyhentää kohtauksien kestoa kohottamalla ärsykekynnystä. Toimivan lääkityksen löytäminen voi olla vaikeaa ja samalla täytyy tasapainoilla sivuvaikutusten kanssa. Yleisin lääke on fenobarbitaali (esim. Barbivet) ja koska se vaikuttaa maksa-arvoihin on arvoja seurattava säännöllisin verikokein. Jos kohtauksia ei saada kontrolloitua pelkällä fenobarbitaalilääkityksellä, voidaan yhdistelmähoitona käyttää myös kaliumbromidia. Joskus täytyy kokeilla ihmisten lääkkeitä, joista topiramaatti ja levetirasetaami ovat eniten käytettyjä. Myös lisäravinteista on apua ja moni lisääkin koiran ruokavalioon vitamiineja (B6) ja kivennäisaineita (magnesium, mangaani, sinkki). On siperianhuskyja, jotka voivat elää epilepsialääkityksen kanssa vanhaksi aina 10-vuotiaaksi asti, mutta valitettavasti on myös useita tapauksia, joissa koira kuolee pitkittyneeseen kohtaukseen tai sopivaa hoitoa ei löydetä ja inhimillisin ratkaisu on eutanasia.

 • Sydänviat esiintyvät jonkin verran siperianhuskyilla, mutta voivat myöskin olla hyvin alidiagnosoituja sairauksia. Koirilla yleisimpiä ovat läppävika (endokardoosi) ja dilatoiva sydänlihasrappeuma. Sydänvikoja esiintyy yleensä vanhoilla koirilla, mutta sydänvika voi olla syynä myös pentukuolemiin. Joskus nuoria koiria kuolee käytössä, mutta todellista syytä ja ongelman laajuutta ei tiedetä jos autopsiaa ei tehdä, eikä ongelmista puhuta. Selkeitä sydänvikojen oireita ovat rasituksensiedon aleneminen (hengästyminen, koira ei jaksa juosta), yskä ja hengenahdistus. Sydänsairauksien diagnosointi voi olla vaikeaa. Sydänkuuntelussa voi kuulua sivuääniä tai rytmin muutoksia, mutta joskus muutoksia ei kuule lainkaan. Sydäntä tutkitaan myös sydänfilmillä ja röntgenkuvauksella, mutta paras keino on sydämen ultraäänitutkimus.

  Läppävika aiheuttaa läpän rappeutumisen, paksuuntumisen ja joskus repeämisen aiheuttaman vuodon. Sivuääni kuuluu selkeästi, usein jo ennen varsinaisen vajaatoiminnan kehitystä. Sydänlihaksen rappeumat (dilatoiva kardiomyopatia) aiheuttavat sydänlihaksen venymisen ja veltostumisen, jolloin sydän ei jaksa pumpata tehokkaasti ja rytmihäiriöt aiheuttavat rajuja ja äkillisiä oireita. Synnynnäiset sydänviat voidaan usein kuulla jo pentutarkastuksen yhteydessä, mutta esim. endokardoosi tai kardiomyopatia eivät näy vielä pennuilla. Joitakin rakenteellisia vikoja voidaan korjata kirurgisesti. Sydänviat ovat kroonisia, eikä lääkehoito niitä paranna. Lääkkeet kuitenkin huomattavasti helpottavat koiran oloa vajaatoiminta- ja rytmihäiriötapauksissa. Selkeästi oireileville koirille on tehtävä sydänultra, jotta sairaus voidaan diagnosoida ja mahdollisesti hankkia siihen helpottava lääkitys. Oireilevan, sairaan koiran pito ilman hoitoa on eettisesti väärin ja toinen inhimillinen vaihtoehto on eutanasia.

  Kammioväliseinän aukon (VSD, ventricular septal defect)arvellaan olevan perinnöllinen myös siperianhuskylla. Aukko sijaitsee kammioiden väliseinässä aiheuttaen suoran yhteyden kammioiden välille. Vian on todettu olevan perinnöllinen englanninspringerspanielilla ja beaglella, epäillään myös siperianhuskylla. VSD ei välttämättä aiheuta lainkaan vajaatoimintaa ja pieni reikä voi sulkeutua itsestään. VSD ei yleensä oireile ja se todetaan pennun ensimmäisellä eläinlääkärikäynnillä. Oireita ovat rasitussietokyvyn lasku, yskä sekä hengenahdistus. Sivuääni voidaan kuulla auskultaatiossa, eli sydämen kuuntelututkimuksessa, mutta tarkka diagnoosi voidaan tehdä vain sydänultralla. VSD ei välttämättä tarvitse lainkaan hoitoa. Jos reikä on suuri voidaan käyttää lääkityksenä estäjälääkitystä, joka laskee verenpainetta ja siten sydämeen kohdistuvaa rasitusta. Hyvin harvoin ja vaikeissa tapauksissa hoito voi olla kirurginen tai käytetään katetrointitoimenpidettä reiän sulkemiseksi. Sivuäänestä huolimatta koiran ennuste on hyvä kun oireita ei ilmene pentuiässä. Ennuste huononee jos VSD kehittää sydämen vajaatoiminnan. Pennuilla voi esiintyä myös täysin vaarattomia sivuääniä, jotka eivät johdu synnynnäisistä sydänvioista.

  Koirilla usein esiintyviä sydänvikoja ovat aortan ahtauma (SAS), avoin valtimotiehyt (PDA), eteisväliseinän aukko (ASD), keuhkovaltimon ahtauma (PS), mitraaliläpän dysplasia (MVD) ja trikuspidaaliläpän dysplasia (TVD).

 • Ektooppinen virtsajohdin (ectopic ureters, ektooppinen ureter) on ilmeisesti yleisempi kuin luullaan. Se mainitaan rodun kirjallisuudessa ja kun itse törmäsin siihen ensimmäisen kerran siperianhuskyn kohdalla 2000-luvun lopulla oli Suomessa jo leikattu sen takia useita rotumme edustajia. Kyseessä on synnynnäinen rakenteellinen vika, joka lienee tunnetuin kultaisilla noutajilla. Kasvattajat puhuvat "märistä pennuista" (engl. leakers), sillä vaikea-asteisena vika voidaan todeta usein jo viikkojen ikäisillä pennuilla. Ektooppinen ureter tarkoittaa, että virtsajohtimet sijaitsevat väärässä paikassa, eivätkä laske munuaisista virtsarakkoon. Vika voi olla molemmilla puolilla, molemmissa virtsanjohtimissa ja nartuilla virtsajohtimet ovat yleensä liittyneet suoraan emättimeen ja uroksilla suoraan virtsaputkeen. Tästä syystä virtsaa valuu suoraan ulos, vaikeissa tapauksissa koko ajan ja lievemmissä tapauksissa ajoittain tai esim. koiran nukkuessa. Jotkut kasvattajat näkevät vian jo 1-2 viikon ikäisistä pennuista, joilta valuu tippa virtsaa ilman emän stimulointia. Tämä voi kuitenkin olla aivan normaalia, varsinkin isojen pentujen kohdalla, joten diagnoosin kanssa tulee olla maltillinen.

  Hoito on kirurginen ja onnistumisprosentti on n. 30 % luokkaa. Virtsajohtimia tutkitaan varjoainekuvauksella tai tietokonetomografialla, jonka perusteella ei kuitenkaan voida antaa varmaa ennustetta leikkauksen onnistumisesta. Kun leikkaus onnistuu koira voi elää normaalia elämää. Joskus leikkaus auttaa hieman ja joskus ei lainkaan, jolloin koira kärsii koko elämänsä tulehduksista ja muista jatkuvan vuodon aiheuttamista ongelmista. Tällöin eutanasia on koiran kannalta paras ratkaisu.

  "Märkä pentu" on kasvattajan painajainen. Mahdollisesti vian korjaava leikkaus on melko kallis ja pieni pentu ehtii ennen 4 kk ikää kärsiä tulehduksista ja ihon rikkoutumisesta. Leikkaus on aina raskas pienelle pennulle ja jos leikkaus ei onnistu korjaamaan vikaa, eutanasia on ihimillisin ratkaisu. Toisaalta on olemassa mahdollisuus, että pentu voi leikkauksen jälkeen elää normaalia elämää. Vika on yleisempi nartuilla kuin uroksilla ja lievänä se voi jäädä kokonaan huomaamatta varsinkin ulkotarhassa asuvilta uroksilta. Vika on perinnöllinen ja tuntuu olevan suhteellisen yleinen siperianhuskylla. Kasvattajien on helppo salata sairaat pennut kun ne vähin äänin lopetetaan. Sairaan yksilön tuottanutta yhdistelmää ei pidä uusia, eikä sairaita koiria käyttää jalostuskeen. Sisarusten käyttö on hyvin tarkoin harkittua. Jalostustoimikuntien tiedottaminen sairaista pennuista on erittäin tärkeää. Osa kasvattajista ei pidä ongelmaa lainkaan vakavana, koska sairaat pennut yksinkertaisesti hävitetään ennen pentujen luovutusta, jolloin ongelma katoaa (mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan ongelma toistuu tulevisssa sukupolvissa).

 • Syövät ja kasvaimet. Erilaisia syöpiä ja kasvaimia esiintyy kaikilla koirilla. Siperianhuskylla niitä esiintyy jonkin verran ja ne ovat yleisin terveydellinen kuolinsyy siperianhuskylla (KoiraNet 1988-2015, British Small Animal Veterinary Associationin terveyskysely). Brittitutkimuksessa yleisimmät syöpätyypit siperianhuskylla olivat aivokasvain, karsinooma ja lymfooma. Suomalaisessa tilastossa nisäkasvain on suurin yksittäinen kuolemaan johtanut syöpäsairaus.

  Normaalisti solujen jakaantuminen on säädeltyä elimistössä ja uusia soluja syntyy kun vanhat solut tulevat elinkaarensa päähän. Kun solut alkavat jakaantua hallitsemattomasti solut alkavat kasvaa ja jakaantua silloin kun niiden ei pitäisi ja tätä solumassaa kutsutaan kasvaimeksi. Kasvaimet voivat olla hyvänlaatuisia tai pahanlaatuisia. Pahanlaatuista kasvainta kutsutaan syöväksi ja se voi levittää etäpesäkkeitä. Jokaisesta patista on syytä olla huolissaan ja eläinlääkärikäynti on aina paikallaan. Koiraa haittaavassa paikassa olevat hyvänlaatuisetkin kasvaimet tulee poistaa, mutta varsinkin syövän kohdalla ennuste on parempi mitä aikaisemmin sairaus diagnosoidaan.

  Pahanlaatuiset kasvaimet kasvavat usein nopeasti, leviävät ympäröiviin kudoksiin ja ovat usein syvemmissä kudoksissa kiinni. Syöpäkasvain ei välttämättä häiritse koiraa millään lailla ja eläinlääkärin on syytä tutkia kaikki koirasi patit. Koirilla esiintyy monenlaisia syöpiä ja oireitakin on monenlaisia. Yleisiä oireita ovat heikkous ja uupumus, ruokahaluttomuus, pahoinvointi ja oksentelu, laajentuneet imusolmukkeet, ripuli, laihtuminen, limakalvojen vaalea väri, kivut ja turvotus nivelissä, kuume, tajunnan menetys ja verenvuoto. Tyypillisiä syöpiä koirilla ovat lymfooma, osteosarkooma, pehmytkudossarkooma, mastsolukasvain, hemangiosarkooma, suusyöpä ja nisäkasvaimet. Jotkut näistä ovat perinnöllisiä ja ainakin hemangiosarkooman perinnöllisyydestä siperianhuskylla on epäilyjä. Syövän diagnosoinnissa käytetään apuna ohutneulanäytteitä tai biopsiaa, joka voi olla tarpeen kun kasvain sijaitsee syvemmällä.

  Lymfooma on valkosolujen syöpä, joka muodostuu usein imusolmukkeisiin, maksaan tai luuytimeen. Yleisin tunnusmerkki on laajentunut imusolmuke, joskin oireet vaihtelevat suuresti. Omalla siperianhuskyllani todettiin lymfooma autopsiassa. Sillä ei ollut tyypillisiä lymfooman oireita, eikä sitä pystytty diagnosoimaan koiran ollessa elossa lukuisista tutkimuksista huolimatta. Osteosarkooma on aggressiivinen luusyöpä ja pitkälle edenneenä se johtaa aina kuolemaan. Sen oireita ovat ontuminen, turvotus ja kipuherkkyys osteosarkooman ilmenemispaikoilla. Ennuste on lähes aina huono. Pehmytkudossarkooma syntyy elimistön tukikudoksiin, yleisimmin sijaintipaikka on raajassa. Kasvaimen huomaaminen ja syövän nopea diagnoosi ovat avainasemassa ennusteen kannalta. Hoitona on leikkaushoito, koska esiintyy usein raajassa voi amputaatio tulla kyseeseen. Mastsolukasvain lähtee elimistön syöttösoluista ja sijaitsee useimmiten ihossa. Sen aggressiivisuus riippuu kasvaimen luokituksesta, hyvin erilaistuneet lähettävät etäpesäkkeitä n. 10%, mutta huonosti erilaistuneet lähettävät etäpesäkkeitä usein. Voidaan hoitaa kirurgisesti, sädehoidolla tai solusalpaajilla, ennuste riippuu luokituksesta. Hemangiosarkooman arvellaan olevan perinnöllinen, myös siperianhuskylla. Se on aggressiivinen verisuonten kasvain ja saa alkunsa usein sydämessä, maksassa tai iholla. Se lähettää helposti etäpesäkkeitä, usein keuhkoihin ja maksaan. Ennuste on erittäin huono, iholla olevan kasvaimen kohdalla on pisin eloonjäämisaika. Suusyövät ovat harvinaisia suun alueen syöpiä ja niitä on monenlaisia. Nisäkasvaimet esiintyy useimmiten vanhoilla, leikkaamattomilla nartuilla. Arvion mukaan puolet nisäkasvaimista on pahanlaatuisia ja riski pienenee nartun steriloinnilla, sillä hormonaalisilla tekijöillä on suuri vaikutus. Nisäkasvain tulee tunnistaa ajoissa, se on ensin pieni patti yleensä kahdessa takimmaisessa nisässä. Kun muutoksia on koiran yleiskunnossa on nisäkasvain yleensä jo lähettänyt etäpesäkkeitä. Hoito on kirurginen ja leikkaus tehdään vasta kun on varmistettu, ettei kasvain ole lähettänyt etäpesäkkeitä. Leikkaushoidon tukena voidaan käyttää solunsalpaajia. Urosten kohdalla kastraatio poistaa aina kivessyövän mahdollisuuden.

  Harmittomampi kasvain, jota esiintyy siperianhuskyillakin on anaaliadenoma. Se esiintyy yleensä vanhemmilla uroksilla ja liittyy hormonitoimintaan, jolloin koiran kastrointi kasvaimen leikkauksen yhteydessä auttaa, eikä kasvain uusiudu yhä helposti. Kun kasvain huomataan ajoissa se ei ehdi aiheuttaa pysyvää vahinkoa levitessään paikallisesti. Hoitamattomana voi vaikeuttaa koiran ulostamista ja hankalassa paikassa eli peräaukossa aiheuttaa helposti vakavia, kivuliaita tulehduksia. Anaaliadenoma ei levitä etäpesäkkeitä ja se poistetaan leikkauksella. Jos koiraa ei kastroida, tämä hormonaalinen kasvain todennäköisesti uusiutuu. Kasvain voi tosin uusiutua myös kastroinnista huolimatta, mutta kastrointi on silti parasta, sillä todennäköisyys kasvaimen uusiutumiselle on pienempi.

  Muita harvinaisia vikoja ja sairauksia

 • Cushingin oireyhtymä on lisämunuaisen liikatoiminta, joka aiheuttaa elimistön häiriötilan, jossa kortisolituotanto on vahingollisen korkeaa. Lisämunuaisen kuorikerros tuottaa sillon liikaa kortisolihormonia, mikä voi johtua lisämunuaisen toimintaa säätelevässä aivolisäkkeessä olevasta kasvaimesta. Vika voi olla myös lisämunuaisen kuorikerroksessa tai kortisonihoito voi johtaa vian ilmenemiseen. Oireet kehittyvät hitaasti, jopa vuosien ajan. Tyypillisiä oireita ovat lisääntynyt juominen, syöminen ja virtsaaminen. Yleisiä oireita ovat myös muutokset turkissa (oheneminen ja kaljuuntuminen) ja surkastuneet lihakset, jonka vuoksi näyttää kuin koiralla olisi ohuet jalat ja tynnyrimäinen vartalo.

  Diagnoosi voidaan tehdä ACTH-testillä, jossa otetaan kaksi paastoverinäytettä 1,5 tunnin välein. Ensimmäisen näytteen jälkeen annetaan pistoksena lisämunuaista stimuloivaa hormonia ja sen vastetta mitataan toisessa näytteessä. Sairauden perinnöllisyydestä ei tiedetä, mutta sen on todettu olevan yleisempää tietyissä roduissa (ei siperianhusky). Hoitona on elinikäinen trilostaanilääkitys (huom. ei ennen käytetty mitotaani-solumyrkky) ja elinaikaennuste on hyvissä tapauksissa useita vuosia.

 • Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) johtaa kilpirauhashormonien vajaaeritykseen. Alkusyytä ei tunneta, mutta siperianhusky kuuluu rotuihin, jotka ovat alttiimpia sairastumaan ja sairasta koiraa ei suositella jalostukseen. Tyypillisiä oireita ovat iho-oireet eli muutokset turkissa (ohut, huonokuntoinen karva, hilseily, ihon tummuminen jne.) sekä aineenvaihdunnalliset oireet kuten väsymys, rasituksensiedon aleneminen ja joskus myös heikentynyt kylmän sietäminen. Vajaatoiminnan taustalla on usein kilpirauhaskudoksen tulehdus, joka on immunologinen sairaus. Silloin immuunipuolustus tuhoaa hormonia erittävän solukon. Sairaudesta on olemassa useita eri muotoja, eivätkä ne kaikki ole immunologisia.

  Diagnoosissa apuna käytetään verinäytteitä, joista määritetään hormonien (T4 ja TSH) taso ja tarvittaessa mitataan kilpirauhasvasta-aineiden olemassaolo. Hoitona on elinikäinen, säännöllisesti kontrolloitu lääkehoito ja ennuste on hyvä tapauksissa, joihin ei liity muita sairauksia. Lähde: vetcare.fi 2015.

  Margaret Koehler kertoo kirjassaan The Siberian Husky Live the Adventure (2004), että ruokinnalla voi olla vaikutusta ja suosittelee merilevää lisäravinteena, jotta ruokavalioon saadaan lisättyä jodia. Hän myös suosittelee välttämään soijapapua sisältäviä ruokia, koska se häiritsee kilpirauhasen toimintaa.

 • Von Willebrandin tauti (vWD) on perinnöllinen geenimutaation aiheuttama verenvuototauti ja siperianhuskylla todella harvinainen. Sairaus johtuu vWF-tekijä- nimisen proteiinin vajauksesta tai puutoksesta, minkä takia verenvuoto ei hyydy normaalisti. Verenvuoto voi kestää pitkään tai olla runsasta ja voi johtaa kuolemaan suuren verenvuodon seurauksena leikkauksessa tai tapaturmassa. Sairaus periytyy resessiivisesti ja on olemassa DNA-testi (Suomessa vuodesta 2006), jolla voidaan todeta sekä sairaat että kantajat. Kantajaa (jopa sairasta, roduissa joissa sairautta esiintyy paljon, eikä sairaita voida karsia pois jalostuksesta) voidaan käyttää jalostukseen terveeksi tutkitulle koiralle. Jos on pienikin epäily, että koira on sairas tai kantaja DNA-testi tulee tehdä (Suomessa voidaan testata kaikki vWD-tyypit 1-3).

  Oireita ovat vaikeasti tyrehtyvä verenvuoto leikkauksen tai trauman seurauksena tai pienemmät verenvuodot esim. ikenissä, nenässä tai sisäelimissä. Verta voi olla myös virtsassa ja ulosteessa (huom! esiintyy myös aivan pienillä pennuilla, jotka voivat kuolla sairauteen). Parannuskeinoa ei ole, hoitona voidaan käyttää verensiirtoja/hyytymistekijöiden antamista.

 • Hemofilia A (Factor VIII Deficiency) on myös perinnöllinen verenvuotosairaus ja sen arvellaan olevan perinnöllinen myös siperianhuskylla. Hemofilia A periytyy resessiivisesti ja on kytkeytynyt X-kromosomiin, jolloin lähes poikkeuksetta vain urokset sairastuvat. Oireet ovat samoja kuin vWD:ssä, vakavana voi aiheuttaa suuria mustelmia ja verenvuotoa ilman suurempaa syytä. Hemofilia A:n aiheuttaa veren hyytymiseen tarvittavan VII-proteiinin puutos. Sairauteen on olemassa DNA-testi. Voidaan hoitaa verensiirroilla/hyytymistekijöillä, geeniterapiasta on hyviä kokemuksia B-tyypin kohdalla.

 • Hemofilia B (Factor IX Deficiency) on samanlainen sairaus kuin yllämainittu Hemofilia A, mutta tässä sairaudessa on kyse veren hyytymiseen tarvittavan hyytymistekijän eli IX-proteiinin vajaus tai puutos. Myös B-muoto on kytkeytynyt X-kromosomiin.

 • Mahalaukun laajentuma ja kiertymä (GDV) on siperianhuskylla hyvin harvinainen ja esiintyy useimmin isoilla ja jättiroduilla. Mahalaukun supistumishäiriöt voivat altistaa sairaudelle, samoin liikunta liian nopeasti ennen tai jälkeen ruokinnan voi lisätä riskiä. Kaasulla täyttynyt mahalaukku saattaa pysyä normaaliasennossa vatsaontelossa ja puhutaan mahalaukun laajentumasta. Kun mahalaukku kiertyy ympäri puhutaan mahalaukun laajentumasta ja kiertymästä. Laajentuessaan mahalaukku painaa suuria laskimoita aiheuttaen shokkioireita ja saattaa aiheuttaa kuolion tai jopa puhjeta. Hoitamattomana tila johtaa kuolemaan.

  Oireina ovat pahoinvointi, oksennusyritykset, kuolaaminen ja huulien lipominen, apaattisuus, vatsakipu ja vatsan turpoaminen. Koira voi olla levoton, eikä asetu aloilleen ja saattaa yrittää syödä kaikkea löytämäänsä (kiviä, roskia). Vaatii välitöntä eläinlääkärihoitoa, ennuste riippuu laajentuman vakavuudesta ja hoidon aloittamisen nopeudesta. Noin 30-40% sairastuneista kuolee ja siksi onkin otettava yhteyttä eläinlääkäriin heti jos epäileekin sairautta. Laajentuma ja kiertymä aiheuttavat usein komplikaatioina rytmihäiriöitä useimmiten 12 h - 3 vrk leikkausta, tila myös uusiutuu helposti ja leikkauksen yhteydessä mahalaukku yleensä kiinnitetään.